Elsegårde Strand Klimalaug


Klimalauget har haft følere ude i.f.t Vestensøområdet som lavbundsprojekt med financiering udefra

Med hensyn til Vestensø har jeg kigget på området. Jeg har regnet på CO2 tilbageholdelsen under forudsætning af, at jeg kan lukke samtlige grøfter i området. Her får jeg en tilbageholdelse på ca. 7,3 ton CO2/ha/år.

Det er min umiddelbare opfattelse af området, at der ikke er de store mængder tørv som teksturkortet også foreskriver – de steder, hvor der er kulstof i jorden udgøres området hovedsageligt af 6-12 %.

Projektets størrelse på ca. 63 ha og en tilbageholdelse på 7,3 ton CO2 ækv. pr år pr ha medfører, at vi sandsynligvis ikke vil kunne opnå et omkostningseffektivt projekt. Desuden ses en del tekniske udfordringer og potentielt inddragelse af ca. 40-50 sommerhusejere plus de direkte berørte lodsejere, som en stor udfordring i dette projekt.

På ovenstående baggrunde takker vi derfor nej til, at gå yderligere ind i en eventuelt klima-lavbundsprojekt.

Venlig hilsen

Morten Fischer Jørgensen
Projektleder | Himmerland
+45 41 96 94 45 |
mofij@nst.dk
Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Mosskovgård, Møldrupvej 26 | 9520 Skørping | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk