Elsegårde Strand Klimalaug

Har du spørgsmål til dræn på din sommerhusgrund?

Vi har fået fra kommunen fået oplyst, at sommerhusejere må dræne til Tuekærgrøften.

De, der betaler til Vestensøpumpelag, må gerne dræne ned til pumpelauget.

Hvis der er andre, der ønsker dette, skal de indgå i pumpelauget.

Har du spørgsmål vedr. dræning af din grund, kan du kontakte:

Steen Ravn Christensen
Biolog
Syddjurs Kommune, Miljø og Klima

Direkte +4587535921
Mobil 29339409
src@syddjurs.dk


Når Tuekærgrøftens udløb sander til...

Syddjurs Kommune har ansvaret for at grave udløbet nedenfor Kanalvej fri, når det er tilsandet, og vandet ikke kan løbe ud i havet.

Hvis du finder, der trænger til frigravning kan du melde til til kommunen med SMS eller mail:

tlf 87535000

mail: syddjurs@syddjurs.dk


Bestyrelsen/Kontakt


Karina Kallehauge Thomsen, Kristoffervejen 36, Formand, tlf 29281570. 

mail: klimalaug@gmail.com

Ingolf Mølle, Hjelmvej 12, Kasserer, Webmaster, tlf 40460103

mail: ingolf.moelle@turbopost.dk

Jørn Utzon, Kanalvej 2, Graver, tlf 60705971

Tina Haun, Samsøvej 20, Sekretær tlf 50413497

Finn Olesen, Fyrvej 10, Teknisk sagkyndig tlf 20225131

Ole Skyum, Fyrvej 2, Graver tlf 40213401

Henrik Ørskov, Vestensøvej 10, tlf 40886053