Elsegårde Strand Klimalaug

Bestyrelsesmøder 2023-2024

  • 22. nov 2023 hos Karina i Østbirk
  • 19. feb 2024 hos Ingolf i Skanderborg
  • 22. apr 2024 Teamsmøde
  • 21. maj 2024 hos Finn i Drastrup
  • 11. jun 2024 Teamsmøde
  • 20. aug 2024 hos Tina i Malling