Elsegårde Strand Klimalaug

Vi samarbejder om klimasikring

Næste møde i bestyrelsen:

Møde nr 8:     23. nov kl 19 hos Ole i Beder (datoen ikke endeligt bekræftet)