Elsegårde Strand Klimalaug

Vi samarbejder om klimasikring

Næste møde i bestyrelsen:

Møde nr 5:     23. marts kl 18.30 hos Ole i Beder

Referater fra tidl møder findes under "Følg med"